שיטת ה- 5, מתחילים ב-03.10.21 | קבוצת "לפני אחרי Focus", נפתחת ב- 10.10.21 | מורידים את הכרס, תכנית לגברים- הרשמה מיידית